hits

Vil overbefolkning bli et problem?

En del mennesker er uenige med meg i at aldring bør kureres. Vi kommer til å få problemer med overbefolkning er sannsynligvis det vanligste argumentet folk kommer med som en grunn til at døden er en bra ting (altså at vi ikke bør prøve å kurere aldring). Er det sannsynlig at overbefolkning vil bli et problem? Jeg skal prøve å argumentere for at det ikke er det.

- Les også: Menneskeheten kan risikere å dø ut hvis vi ikke utvikler livsforlengende teknologier

I over 200 år, siden Thomas Malthus' teorier om befolkning og ressurser, har folk sagt at nå er grensen nådd for hvor mange mennesker det er plass til på jorda. Den gangen fantes det ca 800 millioner mennesker. Vi er nå 6 milliarder fler, og de store sultkatastrofene som har blitt spådd har fortsatt ikke inntruffet. Det har riktignok vært lokale sultkatastrofer i Afrika, men det skyldes først og fremst at noen av landene der er lite økonomisk utviklet og har dårlig politisk styring.

Det er to grunner til at jordens befolkning har økt så mye de siste par hundre årene, og det er at hver familie har fått forholdsvis mange barn og at gjennomsnittlig levealder har gått kraftig opp - men det er familiestørrelsen som teller mest. Grunnen til det er at et gjennomsnittlig antall barn per kvinne på mer enn 2 gir en eksponentiell økning i befolkningen, mens en økning i levealderen bare gir en linær økning i antallet mennesker. Og det forutsetter at alderen folk får barn i ikke øker tilsvarende levealderen; gjør den det, vil økt levealder få enda mindre å si for befolkningstallet.

Hvis alle kvinner får 2 barn hver som vokser opp, og gjennomsnittlig levealder holder seg stabil, vil det totale befolkningstallet også holde seg på samme nivå. I Vesten har vi hatt små familier en stund, og her øker heller ikke befolkningstallet. Hvis vi ser bort fra innvandring, er det mange vestlige land som har en nedgang i folketallet. Etter hvert som den økonomiske situasjonen bedrer seg for tidligere meget fattige land, vil også disse landene gå over til å ha mindre familier og dermed få en utflatning av befolkningsveksten. Denne utviklingen er godt igang.

Når alle (eller de fleste) land i verden kommer opp på et akseptabelt nivå for levestandard, vil altså reproduksjonen ha falt såpass mye at med konstant gjennomsnittlig levealder, vil antall mennesker på jorden avta. Men hvis jeg får det som jeg vil, kommer gjennomsnittlig levealder til å fortsette mye lenger oppover. Men hvor stor effekt vil en kur mot aldring egentlig ha?

Hver dag dør ca 150.000 mennesker, hvorav ca 100.000 pga aldrings-relaterte årsaker. La oss ta en ekstrem situasjon og si at plutselig dør ingen av aldring lenger. Det betyr at verdens befolkning øker med 100.000 hver dag i forhold til hva som ville vært tilfelle med aldring. 100.000 mennesker hver dag høres veldig mye ut, men for å komme til 1 millard trengs 10.000 dager, eller hele 27,4 år! Nå vil selvfølgelig ikke behandlingene mot aldring tas i bruk av alle mennesker i hele verden samtidig, så økningen i befolkning vil i realiteten gå saktere.

Så blir spørsmålet om det er (eller vi syns det er) greit at befolkningen øker med en milliard hvert 25. år eller noe rundt omkring der. Den teknologiske utviklingen er akselererende og om 25 år vil man kunne brødfø utrolig mange flere mennesker enn man kan idag. Et par av teknologiene som helt sikkert kommer til å gjøre mat-tilgangen bedre er genmanipulering av planter og dyrking av kjøtt i laboratorier. Men, skulle man på et eller annet tidspunkt finne ut at befolkningsveksten må begrenses, burde det fungere bra å innføre økonomiske incentiver for at familier ikke skal få så mange barn. Man kan også innføre obligatoriske kurs som må bestås for de som ønsker å bli foreldre, dét er forsåvidt en fornuftig ting å innføre uansett, siden det sikrer alle barn gode foreldre. Hvis samfunnet gir mindre til de som får barn, blir det mer igjen av skattepengene til andre, "mer fornuftige" ting, pluss at man får den befolknings-begrensende effekten man eventuelt er ute etter. *

Hvis man er redd for at en stor befolkning vil føre til for høyt utslipp av CO2, så vil jeg si at CO2-problemet mest sannsynlig vil bli løst tidligere enn aldringsproblemet. Bruken av solceller øker eksponentielt med en dobling hvert andre år samtidig som prisen går tilsvarende nedover. Hvis veksten i solcelle-bruk fortsetter å øke på samme måte som den har gjort til nå, vil hele verdens energi-behov kunne dekkes av solenergi om ca 15 år (8 doblinger fra 2009).

Mange mennesker er forresten ikke bare et problem, det fører også mange gode ting med seg. Det at flere mennesker jobber og dermed skaper verdier for andre, er noe alle tjener på. Flere mennesker gjør at vi kan forske mer, få bedre teknologier og høyere levestandard i hele verden.

If we want to slow population growth, we should focus on reducing births, not on raising or maintaining deaths. [link]
Another important point is that unlike what people imagine their own death to be like - quick and painless - for the overwhelming majority of the world's population it is nothing of the sort. What it is is a slow decline in physical and mental capabilities followed by a complete collapse and, ultimately, death. It is a process of slow deterioration that goes on for decades, with each decade being progressively worse in terms of biological functions than the previous one. To wish such a fate upon yourself is irrational, and to wish it upon others is just evil. [link]

Fortsatt skeptisk? Sjekk ut følgende linker:


* Oppdatering, 31 jan 2011
Som Odd Henriksen påpekte i en kommentar er det slett ikke sikkert at obligatoriske foreldrekurs er noen god idé.

32 kommentarer

kvantitet

15.02.2010 kl.21:45

Jeg ser at du har faktaen din rett. Men jeg er sterkt uenig med deg.

For det første, hvor lang tid vil det ta og få kontroll på befolkningspoblemet? Det kan jo tenkes at det vil skje fortere enn den teknologiske utviklingen. Altså er dine påstander basert på alle mennesker vil handle sånn som du tror. Men hadde alle mennekser handlet som vi tror, hadde det antaelig ikke eksistert drap.

men antagelig har du hørt alle motargumenter som jeg kan komme med før. Og egentlig er det uviktig. Spør du meg. Hvis befolkningen fortsetter å askelsere på den måten den gjør nå, har vi et problem. og noe må gjøres. og det sier du jo selv og. Så egentlig er vi ikke uenige.

Det som egentlige er spørsmålet. Er det riktig? Er det riktig å stoppe aldring. At menensker lever "evig"? Og er det riktige og kontrolere menneskers liv for å begrense befolkningen?

Men godt innlegg! Umulig å få ned alle synspunkter i ett innlegg ;)

Håkon Skaarud Karlsen

15.02.2010 kl.23:13

kvantitet: Takk for kommentar!

Aldring fører med seg mye smerte, både for den som blir utsatt for det direkte og ofte også de pårørende. Kan man stoppe - og reverse - aldring, kan man fjerne utrolig mye smerte. Så jeg mener man må ha ganske gode argumenter hvis man skal si at aldring ikke bør kureres. For meg er det helt klart at en mulig utfordring med mange mennesker ikke kan være viktigere enn å ta hånd om et problem som rammer mer enn 2/3 av verdens befolkning veldig hardt (de som dør av aldring på en eller annen måte).

Selv om ikke alle mennesker tenker like logisk, er det en del ting det er lett å forutsi om fremtiden. Det gjelder blant annet hvor mye regnekraft du kan få for et bestemt antall penger, f eks 1000 dollar. Denne regnekraften dobler seg omtrent hvert år, det betyr at om 20 år vil vi få 1 million ganger bedre regnekraft enn idag for 1000 dollar. Denne utviklingen har pågått i minst 100 år til tross for krig og økonomiske nedturer. Økt regnekraft fører til at forskning som bruker datakraft på en eller annen måte kan få resultater fortere enn tidligere, altså får vi en aksellererende teknologisk utvikling som det er vanskelig å bremse. Jeg tror derfor at de problemene vi står overfor idag vil være kortvarige (i størrelsesorden noen tiår).

Þormóðr

15.02.2010 kl.23:15

Topp innlegg! Som noe radikal singularist går jeg ut i fra Kurzweils estimat om at singulariteten vil inntreffe i midten av dette århundret. Superavansert teknologi innebærer ikke bare mulighetene til å emigrere fra vår blå planet, men også at vår intelligens og livsform kan ta nye former. Det er ikke nok tid igjen til at overbefolkning blir et mye større problem enn det allerede er (klimagasser, forurensing, dyrearter).

TAKK for linken om kjøttdyrking! Jeg har fantasert om dette i noen år nå, og dette er første gang jeg har sett noen jobbe direkte med det! Likte Schrödingers katt klippet helt til en noldus kokk på slutten måtte ytre sin ignorante mening at han "personlig ikke trodde på det". Lukket videoen så raskt jeg klarte. :) Kjøttdyrking er likevel en midlertidig teknologi. I morgen vil vi ikke bare forandre det vi spiser, men AT vi trenger å spise.

Digger at du skriver om de temaene som du gjør!

Håkon Skaarud Karlsen

16.02.2010 kl.00:13

Þormóðr: Tusen takk for veldig positiv kommentar! Bra det er andre enn meg som interesserer seg for disse tingene. Holder forresten på å lese The Singularity Is Near nå. Det er kanskje den mest spennende (i betydningen interessante) boka jeg har lest! Har kommet litt over halvveis.

Jack

16.02.2010 kl.01:05

Jeg digger innleggene dine! De er velskrevne og interessante! Jeg syns de har godt innhold men for min del vet jeg ikke om aldring er det største problemet. Jeg tror vi mennesker er i ferd med møte et paradigmeskifte. Jeg syns det er en spennende prosess som er i gang! Jeg falt litt for overskriften din. Overbefolkning er så vidt jeg kan se noen steder allerede et stort problem.

Þormóðr

16.02.2010 kl.01:10

Du spiser info!

Den boka var min introduksjon til ideen om en singularitet, og jeg har den i bokhyllen. (Vel, husker hvordan jeg og en barndomskamerat av og til snakket om hvordan teknologi har utviklet seg fortere, og at det ville komme mye utrolig teknologi i fremtiden, men Kurzweil har tatt futuristiske tanker til et helt nytt og klartenkt nivå.) Men jeg er lat og har kun superskummet den og lest det jeg synes var mest interessant. Har enda ikke lest den fra "perm til perm". At du synes den muligens er den mest interessante du har vært borti gjør at jeg vurderer å plukke den opp igjen.

synna89

16.02.2010 kl.11:36

Du har gode poenger her.. Men det jeg tenker er: Hvorfor skal vi leve så utrolig LENGE? Er det ikke bedre å fokusere på å holde seg frisk lenger, istedet for å leve lenger? Jeg vil mye heller være en supersprek 80-åring som dør som 90, enn å sitte i en stol fra jeg er 70, men leve til jeg er 120.. Om du skjønner vinklinga mi?

Etniske nordmenn og andre vestlige landsboere får ikke for mange barn stort sett. Små familier er vanlig. Det som heller må endres på er hvordan det andre steder i verden er helt normalt å få 10 barn! Gjennom informasjon burde man fokusere på å få snudd dette problemet, for det er dét som fører til overbefolkning og sulting, samt svært korrupte styrer i f.eks de Afrikanske landene.

Jeg er enig i at man burde gi MINDRE støtte (skattepenger) til folk som får barn, det er absolutt sant. Folk oppfører seg som at å få barn er en rettighet som staten skal sørge for at de får. Men det er ikke en rettighet, det er et privilegium, som du SELV burde sørge for at du får. Og har du ikke råd til å få barn, burde du ikke få det heller.

Håkon Skaarud Karlsen

16.02.2010 kl.15:24

Jack: Takk for positiv kommentar! Generelt må jeg si at jeg er veldig godt fornøyd med de kommentarene jeg har fått til nå, syns det har vært høy kvalitet! Ikke for å legge press på evt andre som vurderer å kommentere altså...

Det er ikke sikkert aldring er det største problemet vi har, men det er et stort problem som dessverre har hatt veldig lite fokus, kanskje fordi folk har trodd det er noe det ikke går an å gjøre noe med. Tenk f eks på hvor stort fokus det er på kreft, noe jeg syns er bra. Men et større fokus på aldring vil også hjelpe kreft-saken, siden kreft i stor grad skyldes aldring. Klarer man å kurere aldring, vil langt færre få kreft.

Er enig i at noen land med fordel kunne hatt færre innbyggere.

Håkon Skaarud Karlsen

16.02.2010 kl.15:40

synna89: Du har også et godt poeng! Å holde seg frisk lenge er nettopp det som er poenget. Det er flere gamle enn unge som er syke (og de er også mer alvorlig syke), og grunnen til det er aldring. Hvis vi klarer å reversere effektene av aldrings-prosessen, vil folk generelt bli mye friskere - og sprekere. Du kan ha en kropp som fungerer like bra som den du har idag uansett hvor lenge du har levd.

Ellers enig med det du skriver, og takk for bra kommentar :)

Odd Henriksen

09.12.2010 kl.22:28

Du presenterer noen interessante innfallsvinkler her. Det er oppløftende å lese om optimisiske oppfatninger av overbefolkningsproblematikk og utsiktene for fremtiden.

Ditt syn på å "kurere aldring" skurrer dog litt hos meg. Det er hyggelig å tenke seg at mennesker ikke lenger skulle trenge å dø, for død er vel kanskje det aller vondeste mennesker må forholde seg til. Men jeg tror det ville kunne få uforutsette konsekvenser dersom alle i prinsippet kunne leve "evig". Det ville innebære en endring av en grunnleggende omstendighet for vår eksistens, og spørsmålet er om vi ikke også mentalt kun er "bygget for" å leve i et avgrenset tidsrom. Dette er imidlertid sånt som ikke kan dokumenteres vitenskapelig uten faktiske observasjoner, og det blir dermed intet mer enn abstrakte spekulasjoner.

Synet om at foreldre skulle pålegges obligatoriske kurs eller sertifiseringer, er jeg sterk motstander av. Som småbarnsfar opplever jeg at vi allerede i dag beveger oss mot et elitisk samfunn der alt skal profesjonaliseres, også i nære private relasjoner. Man kan ikke profesjonalisere foreldrerollen. Folk er ulike og det finnes ingen "fasit" på hva som er "rett" måte å oppdra barn på. Oppfatningene om hva som er god pedagogikk endrer seg over tid og er i stor grad preget av trender. Jeg har meget sterke motforestillinger mot å behandle mennesker som maskiner/roboter på et samlebånd.

Håkon Skaarud Karlsen

09.12.2010 kl.23:13

Odd: Etter å ha lest Capitalism And Freedom av Milton Friedman har jeg selv blitt ganske uenig med det jeg selv skrev om sertifisering av foreldre. Hvis det mot formodning skulle vise seg at vi trenger å få færre barn, ville det vært riktigere å gi mindre pengemessig støtte til småbarnsforeldre. Vi har ganske sjenerøse ordninger i Norge idag.

Når det gjelder å kurere aldring, så mener jeg det er mange gode argumenter for å gjøre det, og motargumentene er stort sett basert på følelser eller misforståelser. For meg virker det helt åpenbart at å kurere aldring er en riktig ting å gjøre. Jeg har skrevet flere innlegg der jeg prøver å argumentere for det (Se under "Utvalgte innlegg" i høyre-margen). I et annet innlegg, som ikke er tatt med i den listen, har jeg også inkludert tre videoer med Aubrey de Grey, som er flinkere enn meg til å argumentere for hvorfor aldring bør bekjempes: http://haakonsk.blogg.no/1291232485_aubrey_de_grey_p_tedk.html

Mira

23.11.2014 kl.18:34

Jeg er helt enig med deg. Men jeg har en annen tro om hvordan fremtiden vil se ut. Det at vi eldes er ikke korrekt kroppslig sett. Det er finnes ingen grunn til at cellene våre ikke fornyer seg, for alt tilsier at fornyelsen skulle gå sin gang. Så hvorfor den plutselige reversers er det store spørsmålet. Hva overbefolkning angår mener jeg at folk ikke tenker langt nok. De ser kun matmangel og hva som skjer alle fattige steder. Ingen tenker over at det er de som styrer, politikere og regjeringer som er problemet til at dette skjer.

Ofte får man svar som: Verden er bare slik, det er ikke noe vi kan gjøre noe med.

Håkon Skaarud Karlsen

24.11.2014 kl.00:24

Vi er tydeligvis helt enige når det gjelder spørsmålet om overbefolkning! :)

Men har du noen linker jeg kan se på om ikke-fornybare celler? Det høres ikke ut som det du skriver stemmer helt med hva jeg har lest.

Ifølge http://en.wikipedia.org/wiki/Strategies_for_Engineered_Negligible_Senescence#Cell_loss_and_atrophy.E2.80.94RepleniSENS:
"Some of the cells in our bodies cannot be replaced, or can be only replaced very slowly?more slowly than they die. This decrease in cell number affects some of the most important tissues of the body. Muscle cells are lost in skeletal muscles and the heart, causing them to become frailer with age. Loss of neurons in the substantia nigra causes Parkinson's disease, while loss of immune cells impairs the immune system."

Ut fra dette, høres det altså ut som det er en prosess som foregår kontinuerlig, men problemet blir først merkbart etter at man har levd en stund.

Mira

24.11.2014 kl.01:21

Det var en lettvin måte å si det på, men mente at hele kroppen stopper opp å fornye seg, f.eks huden som blir gammel og skrukkete. Jeg har lest denne artikkelen og kan linke den til deg:) Fossum, Sigbjørn. (2014, 27. oktober). Aldring: medisin. I Store medisinske leksikon. Hentet 24. november 2014 fra https://sml.snl.no/aldring%2Fmedisin.

Håkon Skaarud Karlsen

24.11.2014 kl.21:17

Uvant å lese om aldringsforskning på norsk. Men det var en god artikkel, og jeg kjente igjen mesteparten av det han skrev fra ting jeg har lest før.

Jeg tror vel det er en viss fornyelse hele livet i de fleste vevstyper, men at kanskje for få celler fornyes etter hvert. (I tillegg er det andre typer skader på vevet som også hoper seg opp med alderen.)

Mira

25.11.2014 kl.20:09

Fint du likte den:) Ja kroppen skulle egentlig fornyet seg evig men husker jeg også leste -at forskere klør seg i hodet fordi ingenting tilsier egentlig at aldringen skal begynne.

Håkon Skaarud Karlsen

25.11.2014 kl.23:09

Det er vel litt forskjellige teorier om hvorfor vi eldes. Men jeg tror den mest vanlige forklaringen, som også er det SENS Research Foundation mener, er at forskjellige typer skader akkumuleres siden kroppen ikke er helt flink nok til å reparere skadene. Og prosessen begynner allerede før vi er født, men vi merker ikke noe til det før det har bygget seg opp "nok" skader.

Andre mener at aldring er programmert inn i genene våre.

Jeg synes den vanlige forklaringen høres mest logisk ut.

Mira

27.11.2014 kl.21:04

Ja egentlig syns jeg begge er gode forklaringer. Men siden jeg tror vi er skapt av et intelligent vesen/vitenskapsmann (kansje gud) så tror jeg vi rett og slett er ufullkomne. For hadde vi vært fullkomne hadde vi vært perfekte og dermed hadde vi ikke blitt gamle, syke eller måtte dø. Menneskekroppen er fantastisk. Bare det å få et barn er et mirakel i seg selv, man kjenner hvordan magen vokser og at det er et lite liv inne i kroppen. Jeg er selv mamma til en datter:)

Håkon Skaarud Karlsen

27.11.2014 kl.22:50

Det er helt sant at menneskekroppen er fantastisk! Det er så uendelig mye som går riktig hele tiden, bare synd det er litt som ikke gjør det.

Jeg tror ikke vi mennesker er skapt av noe intelligent, men teoretisk sett er det mulig (har skrevet om det her: http://haakonsk.blogg.no/1365937113_kan_det_finnes_en_gud.html). Men det aller første intelligente livet må nesten ha blitt til ved evolusjon.

Mira

01.12.2014 kl.06:13

Hvofor jeg tror at vi er skapt av noe intelligent er fordi vi er så intelligente selv. Bare hjernen vår er et komplekst mysterie. Tanker, drømmer, minner, fantasi.. ja alt som foregår i hodet vårt. Men hadde vi vært perfekte/fullkomne hadde vi brukt hele vår hjernekapasitet noe vi ikke gjør i dag. Men vi mennesker tror på forskjellige årsaker til at vi er her på jorden. Skal lese innlegget ditt :)

Mira

01.12.2014 kl.06:28

Jeg leste innlegget ditt som du refererte til. Det jeg tenker på er hvorfor lysten til å tilnære seg all slags kunnskap og viten, nysgjerrigheten vår om all verdens ting må være nedlagt i oss. Bare temaet om at vi eldes og det at mange higer etter evig ungdom. Dermed kommer evigheten inn i bildet. Meningen med ordet evig og evighet er det ingen som forstår. Det å tenke fra evighet og til evighet er uforståelig. Akuratt som en sirkel som ikke har noen begynnelse eller slutt. Derfor tror jeg at det finnes et mye mer intelligent vesen som har skapt oss med denne egenskapen til å tenke evighet, men at vi ikke forstår den - ennå.

Håkon Skaarud Karlsen

03.12.2014 kl.21:53

Er du enig i at det første intelligente livet må ha utviklet seg ved hjelp av evolusjon? At det ikke bare spontant kan ha oppstått intelligent liv?

Det med at vi bare bruker litt av hjernekapasiteten skal visst være en myte: https://www.youtube.com/watch?v=JDF2rjFd8hY

Mira

04.12.2014 kl.19:03

Nei, for at et menneske skal kunne fungere slik det gjør tror jeg vi ble skapt slik. Vi har endel luksus vi kunne klart oss uten i menneskekroppen som får meg til å tenke at den som skapte oss utstyrte oss med dette ekstra som vi skulle glede oss over. Det med at hjernekapasiteten er en myte er jeg ikke enig i. Det blir hele tiden forandringer i teorier. Forskere og vitenskapsmenn har alltid kommet med motstridende teorier opp i mot hverandre. Det forandres hele tiden. Helt fra dengang de hadde teorien (de trodde faktisk på det) at solen gikk rundt jorden. Jorden var da universets midtpunkt. Men det er interessant å utveksle tanker og teorier med deg:)

Håkon Skaarud Karlsen

06.12.2014 kl.09:33

Takk i like måte!

Jeg mente ikke nødvendigvis mennesker da jeg sa "det første intelligente livet". La oss si at mennesker ble skapt av en ukjent intelligens som selv ikke ble skapt av en intelligens. Da må vel den intelligensen (som skapte oss) ha blitt til ved evolusjon?

Mira

06.12.2014 kl.10:24

Skjønner den tanken men da tenker jeg på dette med evigheten, fordi jeg ikke tror vi hadde kunnet tenke oss evighet eller forestilt oss evighet hvis det ikke var et intelligent vesen som hadde skapt oss med evighetsspørsmålet. Det er derfor jeg tror vi ble skapt og at verden egentlig ikke var ment å bli slik den har blitt. Og at dette vesenet- gud eller hva man vil kalle intelligensen, har eksistert i all evighet. Men vi forstår ikke evigheten før vi blir fullkomne. For de fleste mennesker har jo ønske om å være friske, leve lenge, se unge ut og ha det fredelig. Og så har vi døden, vi vet bare at vi dør men ikke hva som skjer etter døden. Jeg syns det er veldig urettferdig hvordan livet til de forskjellige er her på jorden. Enormt mange blir ikke voksne engang og får aldri sjangsen til livet. Jeg vet mange svarer meg slik når jeg sier akuratt det: -Men det kommer an på hvor du blir født.- Jeg syns det er et dårlig svar fordi man ikke kan velge hvor man vil bli født og at det er styresmaktene i landene det kommer an på, om man har en sjangs til å bli voksen.

Håkon Skaarud Karlsen

07.12.2014 kl.11:30

Jeg tenker at evighetsspørsmålet antageligvis kommer ganske naturlig når vi har et tidsbegrep. Da er det ikke unaturlig å følge tidslinja så langt som mulig forover og bakover.

Vi vet ikke helt sikkert hva som skjer etter døden, men vi har ikke noe godt grunnlag for å tro at det vil skje noe spesielt da, så jeg vil si det er overveiende sannsynlig at døden er slutten, og at det faktisk ikke skjer noe etter døden. Hvis det er noen som har skapt oss, så kan det skje noe etter døden, men det er ikke sikkert, det heller.

Det er sant at noen (vi) har vært veldig heldige med hvor vi har blitt født mens andre har vært veldig uheldige, og så sant man ikke tror på gjenfødelse (jeg gjør ikke det), er det ikke noen rettferdighet i det! Jeg tenker at fri innvandring, kunne vært med på å utjevne noen av forskjellene, men det er vel lite sannsynlig at politikerne vil gå med på noe sånt med det første.

Heldigvis har det skjedd mye positivt i verden de siste par hundre årene. Vi har fått bedre teknologi og høyere levestandard så å si overalt i verden. Jeg forventer at ting skal fortsette å gå riktig vei, slik at alle mennesker etter hvert kan få en god levestandard. Også vil man klare å bekjempe aldring, så alle kan leve så lenge de vil! Det blir bra! :)

Ghost

13.01.2016 kl.06:07

Når jeg hører folk diskutere teknologi og medisin som kan stoppe opp og reversere aldringsprosessen hos mennesker er det første spørsmålet som streifer hjernen min:

Finnes det virkelig folk her som vil foretrekke å drukne i egen og andres dritt? Om man ser seg om litt rundt i verden, og ser hvordan menneskene faktisk oppfører seg, må det vel kunne betraktes som en helt innlysende velsignelse at folk faktisk dør. Det faktum at vi klarer å opprettholde liv i så enormt mange mennesker her på Jorden som vi nå gjør, går faktisk på bekostning av alle andre arter. Og man behøver egentlig ikke bevege seg særlig langt heller, for å få et lite innblikk i dette. Om man sporer opphavet til det som ligger på middagstallerkenen vår trer man rett inn i en grotesk verden kun bestående av tortur og lidelse, satt i et ufattelig brutalt og grenseløst system. Vi hogger ned og forpester hele kloden. Slakter ned og utrydder. Torturerer gjerne for en liten slant. Det finnes ingen steder igjen på Jorden som vi med stolthet kan si at: Her har i alle fall ingen mennesker hatt negativ innvirkning av noe slag. Det er ingenting igjen som vi mennesker ikke har køddet til og delvis eller fullstendig ødelagt. Det kan ikke benektes at folketallet på Jorden går hardt ut over alle andre arter, arter som ikke har noen stemme, men som har like mye rett til å leve her og forvalte denne planeten som vi har. Arter som garantert aldri vil gjøre noe skade av noe slag. En annen side av saken er at livskvaliteten til menneskene også går betraktelig nedover ettersom folketallet stiger. Det sier seg jo selv at en ren, frisk og velfungerende klode har mer å gi oss enn en som er nedslitt og forpestet, nedsøplet og forgiftet, misbrukt og oppbrukt. En klode som er helt ute av balanse. Et sted hvor du må kjempe om plassen og hvor ren luft kan kjøpes på flaske.

Håkon Skaarud Karlsen

13.01.2016 kl.08:08

Ghost: Hei og takk for kommentar!

Jeg har et litt mer optimistisk syn på verden enn deg, og jeg mener det er begrunnet.

Først må jeg innrømme at du har rett i at mennesker påfører andre dyr mye lidelse (jeg er riktignok mer opptatt av individene enn artene). Derfor har jeg begynt å spise mindre kjøtt. Jeg lager nå aldri middager med kjøtt og spiser ikke kjøttpålegg. Men det er også slik at naturen er brutal selv uten mennesker, og det ville fortsatt vært ekstremt mye lidelse blant dyr selv om menneskene ikke hadde fantes.

Det forskes for tiden på å lage ekte kjøtt på en kunstig måte. Hvis det blir billigere og sunnere enn vanlig kjøtt, kommer det etter hvert til å ta over for kjøtt produsert ved å drepe dyr.

Vi kommer også til å utvikle teknologi som kan gjøre mennesker lykkeligere og som kan gjøre at vi (nesten) ikke føler smerte (f eks ved å manipulere genene våre). Tilsvarende teknologi kan på lang sikt brukes til å gjøre dyrs liv mer behagelige. Det er teoretisk sett mulig å utrydde all lidelse i verden, men det kreves isåfall en intelligent art til å gjøre det. Menneskene er da eneste muligheten i overskuelig fremtid.

Relaterte innlegg:
-Dyrs rettigheter, liberalisme og teknologi (og muligheten for å utrydde all lidelse): http://haakonsk.blogg.no/1364148602_dyrs_rettigheter_libe.html
-Kan fremtidens teknologi gjøre alle lykkelige og fri fra lidelse?: http://haakonsk.blogg.no/1427747342_kan_fremtidens_teknol.html

Det at vi har blitt så mange mennesker på jorda er egentlig veldig logisk. Tidligere var barnedødeligheten mye høyere, slik at for å opprettholde det totale antall mennesker i verden, måtte hver kvinne i snitt få ganske mange barn. Nå som vi har fått bedre teknologi har barnedødligheten sunket, og plutselig har vi en befolkningseksplosjon. Men mange mennesker er langt fra bare negativt. Jo flere vi er, jo fortere kan den teknologiske utviklingen gå, siden vi kan gjøre flere ting samtidig.

Antall barn vi får er riktignok på vei nedover. Mens hver kvinne for 50 år siden fikk 4,9 barn i snitt (på verdensbasis), er det tallet nå nede i under 2,4. Fortsetter nedgangen til under 2, kan det faktisk være helt nødvendig at vi utvikler livsforlengende teknologier for at menneskeheten ikke skal utryddes - for å sette det litt på spissen. Har skrevet mer detaljert om det i innlegget "Menneskeheten kan risikere å dø ut hvis vi ikke utvikler livsforlengende teknologier": http://haakonsk.blogg.no/1423311413_menneskeheten_risiker.html

Ghost

13.01.2016 kl.12:10

Et annet aspekt av saken er at vi mennesker heller ikke er like snille og greie med hverandre som vi ofte skal ha det til, og som vi helst liker å tro. Horder av mennesker har til alle tider fått utløp for sine mildt sagt lite flatterende sider i alle disse krigene folk på død og pine til enhver tid skal holde på med. I den senere tid har vi daglig blitt eksponert for all den elendighet og djevelskap folk faktisk er i stand til å gjøre mot hverandre. Oftere og oftere ser vi handlinger vi i denne delen av verden tidligere har vært relativt godt skånet og skjermet for. Her kan man ramse i det uendelige, men for ta et eksempel vil jeg nevne foreldre som tvangs-gifter bort døtrene sine. Et lite barn som resten av livet får æren av å bli voldtatt daglig av sin egen mann. Og når denne fysaken av en mann blir lei av henne, og ønsker å bytte henne ut, ja da er det jo bare å beskylde henne for utroskap eller annen ærekrenkede oppførsel. Da vil de samme foreldrene som giftet henne bort stå å kaste stein på henne til hun får så store hodeskader at hun dør av det. I visse kulturer er dette helt normal praksis, og det mener jeg egentlig sier en hel del om selve menneskeheten. Foruten det faktum at folk flest faktisk når alt kommer til alt er narsissistiske egoister, kommer man heller ikke utenom det faktum at veldig mange av oss er rene sadister. For mange mennesker på et lite område vil ikke bare være veldig slitsomt og utarmende, men også rett ut farlig.

Det er stor forskjell på hva mennesker faktisk gjør, og hva du skulle ønske de gjorde om de hadde teknologi som ikke eksisterer. Men en ting skal du ha, det er jo en god tanke.

Håkon Skaarud Karlsen

13.01.2016 kl.15:11

Det som likevel er positivt er at vi er mindre voldelige nå enn i tidligere tider, noe Steven Pinker sier litt om i denne videoen: https://vimeo.com/10325111

Hvorfor var vi mer voldelige før? Er det arv eller miljø? Jeg er ganske sikker på at det først og fremst har med miljø å gjøre, og at måten samfunnet er organisert på er en viktig faktor. Isåfall er det ikke overraskende at ulike land har ulik grad av voldelighet.

Siden utviklingen har gått mot mindre vold, tenker jeg det er sannsynlig at den utviklingen vil fortsette i fremtiden. Kommer vi noen gang til å få fred i hele verden? Ja, jeg tror det (http://haakonsk.blogg.no/1313100919_verdensfred.html).

Ghost

13.01.2016 kl.19:05

Etter at den første stormen av tanker rundt dette med evig liv for alle har lagt seg, innser man jo selvsagt at det aldri vil bli noe av. Om denne teknologien noen sinne vil bli funnet opp, vil den som så mye annet her på Jorden være forbeholdt de aller rikeste. Noe som igjen betyr at det kun vil være de aller mest kyniske og skruppelløse menneskene som vil få muligheten til å leve evig. Aksjeeierne i de største multinasjonale selskapene og en rekke statsledere osv. er folk som vil ligge godt an. Og om andre lenger nedover i hierarkiet skal få ta del i deler av denne teknologien vil det kun være for å tyne noen flere arbeidsår ut av en flittig stakkar. Men hvem kan vel egentlig klandre dem. Det er rett og slett ikke mye kult å stå flere timer i kø til fots på vei opp Gaustatoppen. Det er ingenting som tyder på at menneskeheten noen sinne vil forandre seg.

Håkon Skaarud Karlsen

13.01.2016 kl.21:23

Hvis du lever om 30 år, mener jeg det er gode sjanser for at du også vil være i live om 1000 år.

Jeg mener den beste måten å få mennesker til å leve veldig lenge på er å reparere aldringsskadene som akkumuleres i kroppen etter hvert som vi blir eldre. Altså å vedlikeholde kroppen ved hjelp av teknologi.

Dessverre er det ganske lite fokus på den angrepsvinkelen. Det er mer fokus på å prøve å stoppe aldringsprosessen, noe som både vil være vanskeligere å få til (fordi kroppen er så utrolig kompleks), og som ikke er til særlig god hjelp for de som allerede er gamle.

Men heldigvis er det ikke lenger tabu å si at man forsker på å bekjempe aldring.
Utviklingen innen biologi og medisin går fort om dagen, og jo mer vi lærer innen de fagområdene, jo lettere vil det være å gjøre den forskningen som skal til for å løse aldringsproblemet.

Teknologien som reparerer aldringsskader vil sannsynligvis ikke bestå av kostbare operasjoner hvor et team med leger skjærer i deg. Den vil heller komme i form av piller og/eller injeksjoner. Det betyr at den potensielt kan bli veldig billig siden fremstillingen av medisinen kan automatiseres. Hvis firmaene som tilbyr medisinen bare selger til de rike til en skyhøy pris, går de glipp av et enormt marked, og de vil antageligvis tjene mer hvis de setter prisen lavere, slik at de fleste har råd.

Riktignok vil prisen nok være høy i begynnelsen, når teknologien heller ikke fungerer spesielt bra, men som med de fleste andre teknologier, vil prisen synke og kvaliteten bli bedre etter hvert. De rike fungerer som forsøkskaniner og finansierer videre forskning ved å betale høy pris før teknologien er moden. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse lenger, men jeg har skrevet et innlegg om dette også: "Kan aldringsbekjempelse utjevne ulikheter": http://haakonsk.blogg.no/1416652804_aldringsbekjempelse_k.html

Det er også en mulighet for at behandlingen kan bli finansiert over skatteseddelen, slik at man ikke trenger å betale for behandlingen direkte. Grunnen til at staten kanskje kommer til å gjøre dette er at gamle syke mennesker er en utgift for staten, mens friske arbeidere gir staten inntekter. (Jeg er bekymret for at en slik statlig inngripen kan redusere konkurransen mellom tilbyderne mye, og at prisen man dermed betaler over skatteseddelen blir unødvendig høy.)

Og apropos arbeid: Vi jobber stadig mindre, og det kan vi gjøre fordi bedre teknologi og økt automatisering gjør at vi må jobbe færre timer for å få råd til det vi trenger. Hvis kunstig intelligens i fremtiden blir mye smartere enn biologisk/menneskelig intelligens og roboter i teorien kan gjøre alle jobbene våre, vil vi kanskje ikke trenge å jobbe i det hele tatt.

Fremtiden kan bli veldig bra! Det er så mange trender som peker i riktig retning!

Se gjerne denne videoen hvis du har lyst til å få et mer optimistisk syn på fremtiden: Peter Diamandis: Abundance is our future: https://www.youtube.com/watch?v=BltRufe5kkI

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: