hits

Kommer roboter til å ta alle jobbene våre?

Og vil det være negativt?

Maskiner og roboter blir bedre og bedre i et eksponentielt økende tempo. Og ifølge Ray Kurzweil vil roboter være smartere enn selv de smarteste hel-biologiske mennesker i 2045. Dette tidspunktet, når maskiner blir smartere enn mennesker, kalles The Singularity, eller den teknologiske singularitet, og jeg har skrevet et innlegg om det tidligere.

Selv om mennesker antageligvis også vil kunne forbedre sin egen intelligens i 2045, virker det likevel sannsynlig at roboter vil gjøre de fleste av jobbene våre. Roboter - ihvertfall de som ikke er bevisste - vil jo ikke kreve lønn, så det vil være vesentlig rimeligere for bedrifter å "ansette" roboter enn mennesker.

For å prøve å finne ut hva dette kommer til å ha å si for samfunnet i fremtiden, har jeg lest Martin Fords bok The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future.

Ford forutsetter ikke at vi vil få en teknologisk singularitet, han antar bare at den teknologisk utviklingen vil fortsette å gjøre maskiner og roboter stadig bedre. Til tross for at de fleste økonomer mener at teknologisk fremgang alltid vil føre til at vi får flere jobber totalt sett (The Luddite Fallacy), argumenterer Ford for at det ikke alltid vil være tilfelle når roboter kan gjøre flere og flere typer jobber, og jeg tror faktisk det er en mulighet for at han kan ha rett.

Ford mener at kapitalismen og det frie markedet er en av de viktigste "oppfinnelsene" i menneskehetens historie:

The disintegration of the Soviet Union in 1991 demonstrated quite conclusively that there is no good alternative to the free market system. Other economic systems simply cannot compete. In fact, it's probably reasonable to say that the free market economy is one of mankind's greatest inventions - ranking right up there with the wheel. The wealth and progress that we enjoy in the industrialized world would not have come into being without the underlying logic of capitalism. Historically, technology and the market economy have worked together to make us all more wealthy.

På tross av dette vil, sier han, kapitalismen i sin nåværende form føre til økonomisk kollaps hvis den ikke justeres for å tilpasse seg en fremtid med "for få" jobber. Jeg er ingen økonom og har ikke full forståelse for mekanismene, men sånn helt overfladisk, er grunnen til det at kapitalismen er avhengig av høy etterspørsel, og hvis mange blir arbeidsløse, blir de også fattige og kan ikke bidra noe særlig til å holde etterspørselen oppe. Og de som er rike kan ikke kompensere, siden de for eksempel ikke har behov for å ha 5 mobil-telefoner.

Løsningen han skisserer går ut på å gi lønn til de som ikke jobber også. Men samtidig er det viktig å stimulere til samfunnsnyttig oppførsel, så lønnen må være rettferdig, men kan ikke være lik for alle. Hvor mye utdanning man har tatt vil kanskje bli den viktigste faktoren for å bestemme nivået på denne typen lønn. For at det fremdeles skal finnes incentiver til å jobbe mens det fremdeles er noen jobber som må gjøres av mennesker, mener han at også de som er i normalt arbeid skal få denne "borger-lønnen", eller hva man skal kalle det. Og så får de vanlig lønn på toppen av det.

Lønnen må naturligvis finansieres gjennom skatter. Han tenker seg at bedrifter som får store fordeler av å automatisere, altså av å ha færre ansatte, betaler en skatt for å kompensere litt for denne fordelen. Siden automatisering også fører til lavere priser på produkter, er det også en mulighet å ha en skatt på forbruk, noe ala moms. Han kaller det "wage recapture taxes", det vil si skatt for å gjenvinne tapte inntekter for enkelt-personer som havner utenfor arbeidslivet.

For en liberalist som meg, er det litt trist å se at vi kanskje må øke skattene i fremtiden, men må man så må man. Det er viktigere at vi har et økonomisk system som fungerer og kan bidra til bedre levestandard enn at skattene prinsippielt skal være lave. Heldigvis kommer ikke de nye skattene bare på toppen av dagens skatter. Med det nye systemet vil vi ikke lenger trenge egne utgiftsposter til pensjon, dagpenger til arbeidsledige og slike ting. I tillegg er det jo selvfølgelig alltids store muligheter for å effektivisere staten ved å fjerne mye byråkrati. Så det er godt mulig at skattene ikke trenger å øke fra dagens nivå i det hele tatt (ihvertfall i Norge).

Dersom vi får til et økonomisk system som fungerer bra selv om roboter tar jobbene våre, vil velstandsøkningen vi har hatt de siste hundreårene kunne fortsette, og vi kan gjøre de tingene vi har lyst til istedenfor å kaste bort tid på å jobbe... :) (Nå har riktignok jeg en jobb jeg er veldig godt fornøyd med, da, bare så det er sagt)

Ikke alle er enige i at roboter kommer til å ta jobbene våre. Jeg har allerede nevnt at de fleste økonomer tror at bedre teknologi alltid vil føre til flere jobber. I et innlegg på Singularity Hub tror de også at Ford tar feil, og at mer automatisering vil føre til at mennesker kan ta mer kreative jobber, og at det tydeligvis vil være nok av dem.

3 kommentarer

funk

12.09.2010 kl.22:44

Jeg orka ikke å lese teksten. Sorry, men sånn går det en sen søndagskveld ;-)

Men utifra overskriften din og et par av innledningssetningene dine, så kan jeg jo uttrykke min mening om jeg synes det er positivt at robotene tar over jobbene våre eller ei..

Det første jeg tenker er at tanken er skremmende. Alle har vel en slags skrekk for at de blir ondsinnede, og vi vet jo ikke om dette vil bli tilfelle eller ikke. Noe av det ekleste jeg kan tenke på er onde roboter som tar over verden og dreper menneskerasen.

Men det er jo ikke nødvendigvis sånn det vil bli. Det kan godt hende at robotene bare vil være til hjelp. Ikke at vi nødvendigvis trenger den hjelpen i dag, men ettersom samfunnet moderniserer seg så kommer det jo stadig flere krav og "nødvendigheter". Det var jo ikke sånn at man før i-Poden eksisterte, var avhengig av å ha musikk på øret på vei til bussen. Det er derimot mange som ser på det som en nødvendighet i dag.

Så det er godt mulig at om hundre år er det "behov" eller behov for roboter. Det skal jeg ikke uttale meg noe om. Men kort og godt, tanken skremmer meg. Jeg vil helst gjøre jobben min selv, den gangen jeg får meg fulltidsjobb. Det er jo jobben som er "livet" vårt. Det er jo det vi gjør i hverdagen. Hva skulle vi ellers ha fyllt tiden med?

gallowspole

12.09.2010 kl.22:46

Interessant innlegg. Fremtidsteknologi skremmer meg, dette innlegget fikk meg absolutt til å tenke. Det er relativt kort tid igjen til 2045, så litt fryktinngytende er det jo å tenke på at man kanskje sitter uten jobb. Jeg er ganske gammeldags av meg hva angår teknologi; syns det er flott at verden går fremover, men alt med måte. Skjønner ikke hva vi skal med alle disse robotene? Ser jo selvfølgelig at økonomisk sett vil det bli billigere med roboter da det er gratis arbeidskraft, men likevel. Nok en gang; flott innlegg.

TV

19.09.2010 kl.00:31

http://en.vidivodo.com/188787/first-cyborg-of-the-world

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: