hits

Vil aliens som kommer til jorda være onde?

Hvis det noen gang skulle komme individer fra en utenomjordisk sivilisasjon til jorda, vil de da utnytte jordas ressurser uten hensyn til oss som bor her, eller vil de ikke være noen trussel for oss?

Som du kan se i viedoen over, mener Stephen Hawking at det første alternativet er mest sannsynlig, at aliens som kommer hit vil være dårlig nytt:

I imagine they might exist in massive ships, having used up all the resources from their home planet. Such advanced aliens would perhaps become nomads, looking to conquer and colonize whatever planets they can reach.

Det kan virke som hans pessimisme skyldes et negativt syn på menneskeheten:

We only have to look at ourselves to see how intelligent life might develop into something we wouldn't want to meet.

Jeg har et mer positivt syn på menneskeheten og tror heller ikke Hawking har rett i at aliens kommer til å drepe oss.

Det stemmer riktignok at mennesker har gjort mange grusomme ting, som da Columbus og europeerne kom til Amerika. Men sannsynligheten for å bli drept som følge av vold og krig har lenge vært synkende, noe Micheal Shermer også understreker i artikkelen The Myth of the Evil Aliens, som var publisert i Scientific American. I artikkelen peker han på hvor mye fredligere mennesker har blitt de siste 500 årene:

[C]olonialism is dead, slavery is dying, the percentage of populations that perish in wars has decreased, crime and violence are down, civil liberties are up[.] [...] These trends have made our civilization more inclusive and less exploitative. If we extrapolate that 500-year trend out for 5,000 or 500,000 years, we get a sense of what an ETI might be like.

Jeg tror ikke vi trenger å ekstrapolere trenden 100 år inn i fremtiden engang før vi har fred i hele verden. 1) Jeg tror også vi nærmest kommer til å slutte å utnytte dyr for å få mat om ikke mange tiår. Når vi har teknologi til å produsere mat uten å utnytte og drepe dyr, og det dermed ikke er nødvendig å utnytte og drepe dem, kommer vi til å slutte med det. Vold mot dyr (og aliens) vil da fort bli uakseptabelt. Det er ihvertfall min teori.

På Columbus sin tid hadde vi ikke teknologien til å reise til andre stjernesystemer. Det vil vi fortsatt ikke ha på minst noen tiår ennå, ifølge Wikipedia. Reiser mellom stjerner krever avansert teknologi. Helst bør man kunne reise fortere enn lyset (FTL), noe man ikke vet om er teoretisk mulig. Hvis det er mulig, er teknologien som kreves såpass avansert at det kanskje vil ta godt over 100 år før vi har utviklet den. Å produsere mat uten å drepe eller på andre måter utnytte dyr vil være mye mindre komplisert. Derfor mener jeg det er sannsynlig at vi vil ha utviklet den nødvendige respekten for andre arters liv før vi eventuelt begynner å besøke andre solsystemer.

Det er ikke helt sikkert at det samme vil være tilfelle for andre sivilisasjoner. Kanskje satser de uforholdsmessig mye på utviklingen av romfartsteknologi over en lang periode slik at de har muligheten til å reise til andre stjerner før de har teknologien som gjør at de ikke trenger å utnytte andre levende vesener. Men det virker ikke veldig sannsynlig. Kostnadene ved å utvikle god nok romfartsteknologi på et tidlig stadium i teknologiutviklingen vil være høye og avkastningen usikker - hvis ikke de er nødt til å prøve å flykte fra en døende verden, da. Men hvis så er tilfelle, vil de generelt ikke ha mer avansert teknologi enn oss, noe som nok betyr at de tar en stor risiko hvis de går til krig mot oss.

 - Les også: The Economics of Alien Invasions

Men Hawkings scenario gikk på at en utenomjordisk sivilisasjon vil kunne ha brukt opp sin egen planets ressurser og vil komme hit for å utnytte våre ressurser. Hvor sannsynlig er egentlig det? En ressurs er noe man kan ha nytte av. Hva man har nytte av forandrer seg sammen med den teknologiske utviklingen. Hvis en sivilisasjon har rukket å utvikle teknologien til å reise mellom stjerner, er det ikke lenge før de også vil ha utviklet teknologien for atomically precise manufacturing (3D-printing med enkeltatomer), som gjør at de eneste ressursene de egentlig trenger er atomer og energi (har de dette, kan de produsere alle slags fysiske gjenstander). Isåfall er det lite rasjonelt for dem å prøve å hente atomer fra jorda, hvor det er fullt av levende vesener som kommer til å gjøre motstand.

Den utenomjordiske sivilisasjonen i Hawkings tenkte scenario var forsåvidt millioner av år foran oss i den teknologiske utviklingen, så motstand ville vært nytteløst, men da er det heller ikke noen ressurser vi har å tilby på jorda som de ikke like godt kan finne på (eller i) andre, ubebodde himmellegemer. En så avansert og intelligent sivilisasjon vil dessuten som nevnt sannsynligvis være fredlig og ha respekt for annet liv.

Markedsøkonomi?

Som du muligens har skjønt, tror jeg utviklingen av avansert teknologi hos en utenomjordisk sivilisasjon vil ha mange fellestrekk med vår egen arts utvikling (en forutsetning som ikke nødvendigvis er gyldig, men én ting vi faktisk forutsette at de har til felles med oss, nemlig utviklingen av avansert teknologi). Individer i en utenomjordisk sivilisasjon kan sikkert i utgangspunktet enten være mer eller mindre "egoistiske" enn oss, men for at det skal være mulig å utvikle avansert teknologi, er de nødt til å klare å samarbeide effektivt. Det er lite sannsynlig at et slavesystem hvor noen få bestemmer hva de fleste andre skal jobbe med - og tvinger dem - vil fungere. Til det er det altfor komplisert å utvikle avansert teknologi. Videoen I, Pencil viser hvor vanskelig det er og hvor mye koordinasjon som må til for bare å produsere en enkel blyant!

Derfor tror jeg det er nødvendig for utviklingen av avansert teknologi med et system hvor individene frivillig velger hva de vil jobbe med og får lønn for strevet:

The only way that has ever been discovered to have a lot of people cooperate together voluntarily is through the free market.

- Milton Friedman

Jeg tror altså det vil være nødvendig også for en utenomjordisk sivilisasjon å ha en slags markedsøkonomi for at de skal klare å utvikle avansert teknologi. En av grunnene til at markedsøkonomien fungerer så godt er arbeidsdelingen. En annen er konkurransen mellom tilbydere hvor de som er flinkest til å tilfredsstille forbrukernes behov går med overskudd, mens de mindre flinke risikerer å gå konkurs. En tredje er prismekanismen: Produkter og tjenester som det er høyere etterspørsel etter enn hva tilbyderne kan levere, vil øke i pris, noe som fører til at det blir mer lukrativt å være tilbydere av disse produktene og tjenestene, og da vil tilbudet av disse øke - og prisen synke igjen. Hvis det til nåværende pris produseres mer av en vare enn forbrukerne etterspør, vil prisen synke. På denne måten får man en meget effektiv allokering av ressurser til nettopp de tingene forbrukerne etterspør.

Markedsøkonomien ser også ut til å ha en annen positiv effekt. David Friedman (Milton Friedmans sønn), har i 3. utgave av The Machinery of Freedom, i kapittelet The Economics of Virtue and Vice, argumentert for at markedsøkonomiske samfunn vil ha flere ærlige individer og færre bøller enn sentralstyrte samfunn og andre samfunn hvor man i mindre grad selv kan velge hva man vil jobbe med (for eksempel tradisjonelle samfunn hvor man ofte tar samme jobb som foreldrene). Samtidig viser forskning, ifølge Sigve Tjøtta, at det er større tillit mellom mennesker som bor i samfunn hvor markedsøkonomien står sterkt, enn i andre samfunn, hvilket er naturlig hvis David Friedmans argumentasjon holder vann. Markedsøkonomien ser altså også ut til å gjøre mennesker fredligere, og etter min mening er det sannsynlig at den vil ha samme effekt på eventuelle andre sivilisasjoner.

En art med gode nok fysiske og mentale egenskaper vil, hvis de har en markedsøkonomi, utvikle stadig bedre teknologi. Jeg har tidligere hintet til at også bedre teknologi er noe som kan bidra til å gjøre en art fredligere. Så, altså: Både markedsøkonomien i seg selv og den resulterende utviklingen av stadig bedre teknologi ser ut til å bidra til å gjøre arten fredligere.

Min konklusjon er derfor at jeg tror de aller fleste utenomjordiske sivilisasjoner som har utviklet god nok teknologi til at de kan reise til jorda vil være fredlige. Men det blir mye spekulasjoner her, og det er helt sikkert viktige faktorer jeg ikke har tenkt på.

Hva Ray Kurzweil mener

Kanskje er det ikke sannsynlig at biologiske vesener vil reise mellom stjerner i det hele tatt. Ray Kurzweil, som har blitt kalt "vår tids Edison", og som er sjefsingeniør i Google har i boka The Singularity Is Near (2005) skrevet:

Incidentally, I have always considered the science-fiction notion of large spaceships piloted by huge, squishy creatures similar to us to be very unlikely. [...] [A]ny civilization sophisticated enough to make the trip here would have long since passed the point of merging with its technology and would not need to send physically bulky organisms and equipment.

Kurzweil argumenterer i boka for at kunstig intelligens (maskinintelligens) om noe få tiår vil bli smartere enn vår menneskelige, biologiske intelligens. Dermed vil den kunstige intelligensen kunne forbedre seg selv, og kunstig intelligens vil fort bli millioner av ganger smartere enn biologisk intelligens. Det betyr ikke nødvendigvis at mennesker vil bli hengende etter, for vi kan utnytte den kunstige intelligensen ved å "smelte sammen" (merge'e) med den.

Det vil da, ifølge Kurzweil, gi mer mening å sende små selv-replikerende roboter (nano-roboter) ut i universet. Disse vil kunne gi intelligens til død materie - gjøre om død materie til smart materie. Spørsmålet blir da om disse nano-robotene vil ta hensyn til eventuelle levende vesener på planetene de kommer over. Det er sikkert mange muligheter for hvordan en supersmart kunstig intelligens vil behandle (eller ignorere) planeter med liv på, men jeg skal ikke gå inn på hvilke alternativer jeg ser for meg her. Jeg tror heller ikke Kurzweil i The Singularity Is Near gir noe entydig svar på hvordan en slik planet vil bli håndtert, men han skriver følgende:

We do not need to contemplate devoting all of the mass and energy of the universe to computation. If we were to apply 0.01 percent, that would still leave 99.99 percent of the mass and energy unmodified[.] [...] Intelligence at anything close to these levels will be so vast that it will be able to perform these engineering feats with enough care so as not to disrupt whatever natural processes it considers important to preserve.

Jeg tolker dette som at Kurzweil mener nano-robotene vil være programmert til å la planeter som jorda, og trolig hele planetens solsystem, være i fred. Det virker uansett logisk at alt liv vil bli behandlet humant, siden jeg tror det vil være åpenbart for intelligenser smartere enn mennesker at lidelse er noe som bør unngås. Isåfall trenger vi ikke å bekymre oss altfor mye. Kurzweil tror forresten ikke det finnes mer avanserte sivilisasjoner enn vår i vårt univers, han tror menneskeheten faktisk er i ledelsen. Og hvis det stemmer, trenger vi ihvertfall ikke å bekymre oss.

Men hva tror du? Bør vi være bekymret?

Les også:
- The Singularity Is Near
- Kan det finnes en gud, teoretisk sett?


1) Nå er det riktignok kanskje en reell sjanse for at menneskeheten utrydder seg selv i løpet av de neste 100 årene, men akkurat det har jeg sett bort fra i dette blogginnlegget. Og for ordens skyld: Jeg tror ikke det kommer til å skje.

15 kommentarer

Linn therese

18.01.2015 kl.14:40

Bar vi ikke akuratt gjort de tingene du skrev? Utnyttet resurser uten hensyn til anrdre mennesker og tjene penger pa Andres elebdighet? Mennesker setter seg så jevla høytidig ,når vi odelegger halve kloden me oljeborring og Brendel av kull,tre olje osv.
hjelp! Jeg ble redd for alt du skrev, og skal stenge meg inne i skuret med en pakke skinke.....ps: romvesen kommer til å elske meg!! <3

Håkon Skaarud Karlsen

18.01.2015 kl.15:32

Linn therese: Jeg skrev ikke at alt var bra nå, men at vi har blitt fredligere de siste århundrene, og at jeg tror det vil fortsette å gå riktig vei.

Håkon Skaarud Karlsen

18.01.2015 kl.15:41

VOELIFE: Kommer de til å elske deg fordi du har skinke?
Ja er det ikke det de spiser da? Det har iallefall jeg lest:)

Håkon Skaarud Karlsen

18.01.2015 kl.16:30

VOELIFE: Godt mulig! Men hvis jeg hadde vært en alien, ville jeg heller spist sjokolade, tror jeg. :)
Hvis jeg hadde vært en alien hadde jeg nok stjålet alt vannet fra jorden, moahahaha! Åisann...håper de ikke fikk noen ideer nå!

anonym

18.01.2015 kl.17:38

Er ikke så sikker på at vi vill få en så fredelig fremtid dessverre. Menneskeheten har riktig nokk blitt noe mer fredelig de siste 100 årene, men vi har ikke utviklet oss nokk til å kunne skape en varig verdensfred.

En mann fra Sveits med navnet Billy Meier har hatt kontakt med Romnvesener siden han var 5 år gammel. Har alltid syntes det med besøk fra andre planeter har vært spenne og har lest mange historier, faktisk er dette den eneste kontaktpersonen jeg har funnet troverdig.

Han har kommet med en rekke advarsler til menneskeheten. Blandt annet om kommende 3 verdenskrig.

Mange av profetiene hans har ikke gått i oppfyllelse, men mange har allerede skjedd. Blandt annet kom han med informasjon om sovjets fall allerede på begynnelsen av 70 tallet, at sovjetunionen ville kollapse rundt år 1990.

Vill råde deg til å lese dette: http:http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/The_Henoch_Prophecies

Håper du tar deg tid til å lese det som står skrevet der. Vet det er negativt, men vi alle kan gjøre en innsats på å gjøre fremtiden lysere.

Ønsker deg en god kveld:)

anonym

18.01.2015 kl.17:46

Kommer med en link som funker:)

www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/The_Henoch_Prophecies

Håkon Skaarud Karlsen

18.01.2015 kl.18:34

VOELIFE: Haha! Du er ond! :)

Thormodr

20.01.2015 kl.00:05

Det ser ut til at når forholdende ligger til rette, så kan det gå mønster i kaoset på en planet. Universet har så ufattelig mange planeter at jeg tror det må finnes andre livsformer i universet.

Om en eller flere planeter er "foran" oss, så har den vel også allerede opplevd sin egen singularitet, og jeg ser derfor for meg disse to alternativene:

1) Universet er allerede utforsket, og vi blir iakttatt i det stille. Av en eller annen grunn ønsker den fremmede bevisstheten/guden å se vår upåvirkede utvikling, men ignorerer mennesker og dyrs lidelser. Som en sær naturfotograf.

2) Det er teknisk umulig å utforske universet raskere enn lysets hastighet, og enhver livsform som opplever en teknologisk singularitet må likevel traversere kosmos i sneglefart.

Jeg liker ikke disse alternativene, så jeg tror nesten at ingen annen planet i hvert fall har overlevd en teknologisk singularitet. (Holder altså med Kurzweil.) Selv om det finnes livsformer på en planet, så betyr det ikke at de vil utvikle mer og mer avansert teknologi. Feks. er både hvalen og blekkspruten intelligente skapninger, men lever i en slags evolusjonær blindgate under vann.

Det var mine 2 cent. Gøy med dine food for thought innlegg, Håkon. Når jeg begynner å tenkte på dette blir jeg revet ut av den sosiokulturelle verdenen jeg først og fremst er programmert til å svømme i. Det er fantastisk å ha et vitenskapelig metaperspektiv på tilværelsen, og vi må bare prøve å gjøre dette større og lysere enn religionsignoransen som hemmer verden. En ting jeg fikk veldig lyst til gjennom ditt innlegg og min kommentar, er å lese mer om den kjemiske prosessen for hvordan liv kan oppstå. Dette er jo fullstendig fascinerende. At vi i det hele tatt finnes og at det finnes en myriade av andre livsformer på jorden er vanvittig om man tenker på det som på ny. :-)

Håkon Skaarud Karlsen

20.01.2015 kl.17:36

Takk for interessant kommentar, som vanlig!

Så bra at du likte innlegget!

Da jeg leste The Singularity Is Near, satt jeg omtrent bare og nikket gjennom hele boka. Men én ting overrasket meg, og det var at Kurzweil mente menneskeheten kanskje var de som hadde kommet lengst i teknologiutviklingen. Fortsatt virker det merkelig, men på den annen side, hvor er de andre?

Når det gjelder lyshastigheten, så mistenker jeg at det vil være mulig å omgå den.

"Dette er jo fullstendig fascinerende. At vi i det hele tatt finnes og at det finnes en myriade av andre livsformer på jorden er vanvittig om man tenker på det som på ny. :-) "
Ja, det er helt sinnssykt!!

Þormóðr

21.01.2015 kl.05:43

Haha, jeg skrev først "sinnsykt", og forandret det til "vanvittig".

Ville bare legge til noe:

Forestillingen om humanoide romvesen er mulig fortsatt populær, men jeg vil argumentere for at dette ikke er tilfelle. Man kan feks. tenke for seg en humanoid menneskehet ETTER singulariteten, hvor alle mennesker har ubegrenset tilgang på energi og teknologi (på godt og vondt), hvor alle har tilgang til en kunstig intelligens som kan gjøre de til guder. At billioner av mennesker skal leve ved siden av hverandre på denne måten og forbli humanoide er et uvirkelig scenario. Jeg mener at den menneskelige intelligens er nødt til å overgå det humanoide, at en oversjelelig intelligens på jorden er en naturlig utvikling, og at det er denne som vil utforske verdensrommet.

Singulariteten innebærer at man raskt vil nå det høyeste nivå av teknologi/intelligens/bevissthet. Det at en fremmed intelligens kjenner til oss, betyr også at den allerede har nådd den høyeste og mest subtile form for intelligens som universet tillater. Den vil med andre ord kunne være usynlig for oss.

For oss selv er idéen om et utviklet samfunn sentral i vår oppfatning av verden, men objektivt er livet på jorden lidelse. Feks. lever flere titalls billioner produksjonsdyr under kummerlige forhold. Vi kan lage dokumentarfilmer om Norges hjortebestand og legge til vakker klassisk musikk, og tenke at det hele er sunt og vakkert, men egentlig er det så vidt de klarer seg gjennom vinteren. Vi skyter mødre, så ungene sulter i hjel. De får skader og sykdom som de pines av og til slutt dør. De vet ikke hva de er eller hvor de er, og lever i stress under jaktsesongen når vi prøver å skyte de i hjel. På jorden fødes man i et fengsel.

Et menneske blir torturert til døde, og ber i sine siste minutter om å bli reddet. Er slik djevelskap noe du eller jeg ville stått og sett på uten å brydd oss? Nei, så jeg kan ikke fatte at et bevisst univers vil la være å gripe inn heller.

Jeg velger å tro at vi kan bli pionerer i utforskingen av vårt hjørne av verdensrommet. Ut i fra det jeg kan forstå, er dette den mest rasjonelle sannheten, og også det mest spennende perspektivet!

Håkon Skaarud Karlsen

22.01.2015 kl.19:55

Þormóðr: Veldig bra skrevet! Kan ikke bekrefte at du har rett, men det høres definitivt ikke usannsynlig ut!

Marius Stokka

06.10.2016 kl.17:04

det jeg tror, er at vi mennesker tror at vi begynte helt fra starten av. men før det? kanskje de hadde teknologi til og forlate jorda så har de bare rett og slett ødelagt alle bevis det er etter det, kanskje pyramidene er et hint? som sagt så er det helt umulig og finne ut hvem som egt lagte pyramidene, pga det ikke var kamera osv på den tida. hvem vet?

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: