hits

Kan det finnes en gud, teoretisk sett?

Jeg er ateist og tror altså ikke på Gud, men er det likevel teoretisk sett mulig at det kan finnes en gud?

Jeg definerer Gud til å være den eller de som har skapt vårt univers eller eventuelt har skapt vår art (menneskene). Jeg forutsetter at Gud ikke har eksistert før det eksisterte annen materie. Videre forutsetter jeg at det første intelligente livet ble til gjennom evolusjon, det vil si at Gud enten ble til som følge av evolusjon eller ble skapt av noe som ble til gjennom evolusjon. Noe annet virker helt umulig.

Nå er det mye som tyder på at vi mennesker har blitt til som følge av evolusjon her på jorda. Men i teorien kunne det vært en utenomjordisk sivilisasjon, skapt av evolusjon, som plasserte de første menneskene på jorda. Denne sivilisasjonen ville da, etter min definisjon på Gud, være Gud.

Kanskje befinner vi oss i en gigantisk simulering ala The Matrix, det vil si at vi lever i en virtuell verden. Det universet vi tror vi lever i finnes ikke fysisk, det er bare bits and bytes (eller lignende) i en datamaskin (eller lignende) i det som er den virkelige/fysiske verden. Gud er da den eller de som startet simuleringen. Alt som skjer i simuleringen vil i teorien kunne lagres, slik at "Gud" kan vite alt det gode og onde hver og én av oss har gjort... Det er faktisk forskere som jobber seriøst med å prøve å finne ut om vi lever i en simulering eller ikke.

En tredje mulighet er at hele vårt universet har blitt skapt av en avansert siviliasjon som holder til i et annet univers.

Den siste muligheten jeg ser stemmer egentlig ikke helt med hvordan jeg definerte Gud, men går på at menneskeheten kommer til å skape Gud:

Ray Kurzweil har plottet milepæler i livets utvikling mot høyere intelligens versus tiden det tar før man på det tidspunktet kunne forvente neste milepæl. Plottet viser at jo nærmere nåtiden man kommer, jo tettere kommer milepælene.

De to figurene over viser det samme (hvordan utviklingen mot høyere intelligens på jorda går stadig fortere), forskjellen er at på grafen til høyre er begge akser lineære, mens begge aksene er logaritmiske på den til venstre. Når jeg ser hvor jevnt det logaritmiske plottet er, får det meg til å tenke at det er sannsynlig at på de fleste planeter hvor forutsetningene for liv er til stede vil utviklingen mot høyere intelligens følge en lignende kurve. Selv om tilfeldigheter er viktige i evolusjonen, virker det ut fra grafen nærmest uungåelig at intelligent liv før eller siden vil oppstå. Det vi også ser er at jo mer intelligent liv som finnes, jo fortere går utviklingen mot enda høyere intelligens. Og det er, slik jeg ser det, ingen grunn til at den utviklingen skal stoppe. Det er riktignok ikke naturlig evolusjon som driver utviklingen mot høyere intelligens nå lenger, det er det menneskelig intelligens, hjulpet av maskinintelligens, som gjør. Kurzweil mener at om bare noen tiår vil maskinintelligens på alle måter være smartere enn biologisk intelligens. Tidspunkt det eventuelt skjer på kalles for den teknologiske singulariteten.

Idag øker vi verdens totale regnekraft (i datamaskiner) ved å forminske delene datamaskiner består av, samtidig som vi lager flere datamaskiner. På et eller annet tidspunkt vil det ikke lenger være mulig å forminske mer, og da er eneste muligheten for å øke regnekraften at vi lager flere og/eller større "datamaskiner" - eller, sagt på en annen måte, gir intelligens til mer og mer død materie. Og Kurzweil mener det alltid vil være behov for mer regnekraft. Vi vil derfor gjøre om store deler av jorda til en slags datamaskin før vi gjør det samme med andre himmellegemer i vårt solsystem, vår galakse og til slutt hele universet.

Hvis vi får datamaskiner på størrelse med jorda, noe Kurzweil spår kan skje rundt slutten av dette århundret, sier det seg selv at intelligens og teknologiske evner vil være ekstreme i forhold til hva vi er vant med idag. Det betyr blant annet at dersom det er mulig å omgå universets innebygde fartsgrense, altså lysets hastighet, er det stor sannsynlighet for at dette også vil bli teknisk mulig. Isåfall kan intelligensen fra jorda spre seg utover i universet med ekstreme hastigheter, og godt før slutten av neste århundre kan vi ha nådd ut til hele universet!

Jeg skjønner at dette kan høres sykt ut, og en forutsetning for at det kan skje så fort er som sagt at det er teoretisk mulig på en eller annen måte å bevege seg fortere enn lyset. Det fortutsetter også at vi klarer å utvikle maskinintelligens som er smartere enn vår biologiske intelligens, men det har jeg god tro på at vil skje.

Når store deler av universet blir gitt intelligens, sier Kurzweil at universet "våkner opp" og blir bevisst. Hvert enkelt menneske er jo også på en måte en del av universet som har "våknet opp", men når det skjer med hele universet, kan det være snakk om at hele universet kanskje er bundet sammen i én bevissthet (bestående av mange mindre bevisstheter). Universet vil da være superintelligent og ha gudelignende evner. Fra boka The Singularity Is Near og en tenkt samtale mellom Bill Gates og Ray Kurzweil:

Bill: [...] So is there a God in this religion [singularitarianism]?
Ray: Not yet, but there will be. Once we saturate the matter and energy in the universe with intelligence, it will "wake up," be concious, and sublimely intelligent. That's about as close to God as I can imagine.

Et superintelligent univers kan - forutsatt at det i teorien er mulig - være istand til å skape nye universer, så da jeg skrev at en avansert sivilisasjon kan ha skapt vårt univers, så kan den sivilisasjonen altså være et bevisst univers. Teoretisk sett.

Én kommentar

David-Kingsley

18.04.2013 kl.22:41

Å snakke og filosofere om hva/hvem Gud er, er som å snakke og filosofere om hva liv er. Hva er liv, eller bevissthet? Én ting er å filosofere om hva liv og bevissthet er; en helt annen ting er å leve og være bevisst. Én ting er å snakke og filosofere om Gud. En helt annen ting er å få et personlig møte med Ham.

Vi kan filosofere og rasjonalisere i det uendelige. Gud kan ikke fullt ut beskrives eller forklares ved det vi allerede vet og forstår.

Om en vil komme noen vei når det gjelder kunnskap om Gud og livet, må en oppleve Ham personlig. Om du er interessert i dypere kunnskap, så be om et møte med Gud; om at Gud skal snakke til deg eller åpenbare seg for deg på en måte som er klar og tydelig for deg. Det er det aller viktigste du kan gjøre i livet.

Det er først når Gud har åpenbart seg for en at en forstår hvor lite en egentlig vet/visste. :)

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: