hits

"Hva hvis"-spørsmål om sosialdemokratiet

Når liberalister beskriver et fritt samfunn, kommer det fort mange "hva hvis"-spørsmål fra sosialdemokrater. Hva hvis det ikke blir bygd veier? Hva hvis ingen tar vare på de fattige? Man kan også stille en del "hva hvis"-spørsmål om en sosialdemokratisk stat.

 • Hva hvis staten overvåker alle sine innbyggere og prøver å holde det hemmelig?
 • Hva hvis staten lager et lovverk som er så komplisert at man må ha jus-utdannelse for å vite hva som er tillatt og ikke?
 • Hva hvis staten lager nye lover med tilbakevirkende kraft?
 • Hva hvis Grunnloven ikke blir fulgt?
 • Hva hvis staten forbyr visse typer frivillige handlinger mellom voksne mennesker?
 • Hva hvis staten tar opp mot 80% av inntekten til vanlige mennesker i skatter/avgifter?
 • Hva hvis staten har lov til å ta eiendommen din og selv velge hvor mye den vil gi deg i erstatning?
 • Hva hvis man ikke kan bygge hva man vil på sin egen eiendom uten først å ha fått godkjennelse fra staten?
 • Hva hvis man ikke har lov til å gjøre hva man vil med sin egen kropp i sitt eget hjem?
 • Hva hvis man ikke har lov til å kjøre taxi uten godkjennelse fra staten?
 • Hva hvis store firmaer bestikker politikerne til å lage lover som gjør det vanskeligere for konkurrentene?
 • Hva hvis politikerne gir privilegier til sine venner?
 • Hva hvis medisiner må godkjennes av staten, og staten ikke tillater dødssyke mennesker å prøve eksperimentelle medisiner?
 • Hva hvis det blir lange køer i det offentlige helsevesenet, og mange dør mens de venter på hjelp?
 • Hva hvis staten plutselig bestemmer seg for å konfiskere alt gull i landet?
 • Hva hvis staten nærmest har monopol på skole, og verken de flinkeste eller de svakeste får det tilbudet de burde ha?
 • Hva hvis staten fører angrepskriger i fremmede land?
 • What if the government conscripts you to fight in an unjust war, and you die a horrible death?
 • Hva hvis staten kan drepe deg med fjernstyrte droner hvis faren din er terrorist?
 • Hva hvis staten fører en proteksjonistisk politikk som hindrer fattige mennesker i andre land å jobbe seg ut av fattigdom?
 • Hva hvis staten bestemmer seg for å skattelegge utnyttelse av sollys?

I motsetning til "hva hvis"-spørsmålene om liberalisme er ikke "hva hvis"-spørsmålene over om den sosialdemokratiske staten hypotetiske... Riktignok har ikke den norske staten gjort seg skyldig i absolutt alle disse tingene (men de fleste).

 • Hva hvis velferdsstaten bidrar til at det blir større forskjeller mellom fattige og rike?
 • Hva hvis staten hindrer fattige mennesker å komme ut av fattigdom?
 • Hva hvis statlige reguleringer gir flere arbeidsledige, ikke færre?
 • Hva hvis statlige reguleringer bremser teknologisk utvikling?
 • Hva hvis politikerne tenker mer på å bli (gjen)valgt enn på hva som er best for innbyggerne på lang sikt?
 • Hva hvis velferdsstaten ikke er bærekraftig?
 • Hva hvis frivillige løsninger faktisk fungerer bedre enn løsninger som er basert på tvang?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: