hits

Google investerer i antialdringsforskning

18. september annonserte Google at de vil investere i Calico, et oppstartsfirma som blant annet skal fokusere på health and well-being, in particular the challenge of aging and associated diseases.

Illness and aging affect all our families. With some longer term, moonshot thinking around healthcare and biotechnology, I believe we can improve millions of lives.
-Larry Page, Google CEO

Dette er rett og slett veldig, veldig gode nyheter!

Etter min mening brukes det altfor lite penger på å bekjempe aldring. At selveste Google nå har gått ut og sagt at de vil bidra på dette området er selvfølgelig veldig positivt i seg selv, men det er også god reklame for "saken" og et tegn på at aldringsbekjempelse ikke lenger er tabu.

Detaljene om det nye firmaet er foreløpig ukjente, så hva slags innfalsvinkel Calico vil ta i kampen mot aldring er fortsatt uvisst. Det som blir spennende er om de for eksempel vil 1) prøve å bremse aldringsprosessen eller 2) prøve å reversere effektene av den (det vil si reparere feilene som skjer i kroppen som følge av aldringsprosessen). Jeg tror alternativ 2 vil være mest effektivt og håper de går for det. Men det blir idag brukt mye mer penger på å prøve å bremse aldringsprosessen, så det blir spennende å se hva de velger.

En organisasjon som jobber for å reversere effektene av aldringsprosessen er SENS Research Foundation, hvor Aubrey de Grey jobber som Chief Science Officer. Noe som gjør meg ekstra optimistisk med tanke på at Calico skal velge "riktig" innfallsvinkel er at Time magazine publiserte (også 18. september) en artikkel skrevet av nettopp Aubrey de Grey, med tittelen Google's Calico: the War on Aging Has Truly Begun, hvor han uttrykker optimisme med tanke på fremtiden:

I won't go so far as to say that my crusading job is done, but for sure it just got a whole lot easier.

Reason, som skriver på fightaging.org, er riktignok ikke like optimistisk, men han tror Google i det minste vil begynne å finansiere SENS (eller lignende forskning) innen 2018.

Det er forresten også interessant at Ray Kurzweil ble ansatt som Director of Engineering i Google for bare ca 10 måneder siden. Kurzweil ble ansatt i Google med mål om å få maskiner til å tenke mer som mennesker. Men Kurzweil er også kjent som en som ønsker å leve virkelig lenge. Han har blant annet skrevet boken Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, og han tar 150 piller hver dag, nettopp for å gi seg selv en best mulig sjanse til å unngå døden.

Kanskje har Ray Kurzweil påvirket Larry Page og Google til å investere i antialdringsforskningen. Positivt er det isåfall da at Kurzweil kjenner godt til både SENS Research Foundation og Aubrey de Grey - han holdt blant annet et foredrag på SENS 3-konferansen i 2007.

5 kommentarer

Þormóðr

22.09.2013 kl.23:01

Det vi trenger er teknologi som forynger den ene halvpart av menneskeheten, og gjør ende på den andre.

Ronny Warelius

23.09.2013 kl.21:12

Utmerket! Har du lest boken Ending Aging? Vi må fortsette å få folk til å innse at aldring ikke er det samme som vekst, og at vi kan gjøre noe med saken (ikke bare røkelse og bønn, eller trening og kosthold som de kaller det).

Håkon Skaarud Karlsen

23.09.2013 kl.21:31

Ronny Warelius: Ja, jeg har lest Ending Aging. Jeg hadde vel aldri tenkt på at det ville gå an å bekjempe aldring før jeg så at Amazon reklamerte for den boka. Jeg tenkte med én gang at det var veldig interessant og bestilte boka. Et par måneder etterpå begynte jeg å skrive blogg for å fortelle andre om det jeg nettopp hadde funnet ut. :)

Jeg har inntrykk av at det har skjedd mye positivt når det gjelder holdninger til bekjempelse av aldring de siste årene. Det at Google annonserer at de vil investere i den typen forskning er på en måte et "bevis" for det. Det er fortsatt en lang vei igjen å gå, men ting går heldigvis i riktig retning!

Ronny Warelius

23.09.2013 kl.23:12

Det går for sakte i min mening. I ti år (bortimot) har de Grey argumentert for at aldring er verdens største problem. Det siste halvåret har jeg brukt for å prøve å finne ut hvorfor folk ikke mener det samme.

Det har gått opp for meg at det i all sannsynlighet krever at man overbeviser hver eneste person med en utdannelse om aldringsprosessen og strategiene de Grey har lagt fram. Fordi det er ingen reell forståelse for hva aldringsprosessen er i de utenfor gerontologi-feltet*. Folk tror på en måte at de vet hva aldring er fordi de har levd med det rundt seg hele livet, og tror da at de vet hvor umulig det er å gjøre noe med det.

Hvordan kan man overbevise folk at aldring er FDU (feasible, desirable and undeferable, deferable= utsettbar)?

*Selv gerontologer har en tendens til å ha en begrenset forståelse for de mekanismene utenfor deres eget spesialist-felt. Derfor ser de på strategiene i sitt eget fagfelt som gjennomførbare når de lærer om de, men oftest ser på strategiene som ligger i andre fagfelt som umulige/svært usannsynlige.

Håkon Skaarud Karlsen

24.09.2013 kl.22:34

Ronny Warelius: Enig i at det helst skulle gått fortere. Også enig i at det ikke er noen større verdensproblemer enn aldring. Når man regner på hvor mange år med menneskeliv som går tapt, er det ingenting som er i nærheten av å ta så mye liv som aldring.

Jeg tror riktignok ikke det er nødvendig å overbevise mer enn ca 10% (eller mindre) av befolkningen om at aldring er et problem som bør bekjempes. 10% blir veldig mange mennesker, som betyr mye penger til forskning. Når det begynner å komme overbevisende forskningsresultater, skjønner folk flest at aldring ikke er uunngåelig, og da vil nok fort mange flere ønske seg behandling mot aldring. Man får da enda mer penger til forskningen, og en "god sirkel" som gjør at utviklingen går stadig fortere.

Skriv en ny kommentar


English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet: