hits

februar 2015

Humankind could risk dying out if we don't develop life extension technology

- Norwegian version: Menneskeheten kan risikere d ut hvis vi ikke utvikler livsforlengende teknologier In earlier times, population growth was limited by the fact that the majority of children ...

Menneskeheten kan risikere d ut hvis vi ikke utvikler livsforlengende teknologier

- English version: Humankind could risk dying out if we don't develop life extension technology I tidligere tider var befolkningsveksten begrenset av at et flertall av barna som ble fdt dde fr ...

English posts

Alle innlegg

2018 (3)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet p Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet:

Kategorier

Arkiv