hits

Samfunn

Is Aging The World's Biggest Problem?

What's the world's biggest problem? Is it possible to say? Well, to be able to compare alternatives, you at least need some criterion to evaluate against, and what should that criterion be? Here a...

Why I'm Not Worried About Climate Change

In Norway, where I live, there's a lot of focus on climate change in the media, and it seems many people have a negative view of the future because of this, and I fear this situation might not be u...

Should we implement a universal basic income before robots take all our jobs?

- Norwegian version: Bør vi innføre en borgerlønn før roboter tar alle jobbene våre? Many futurists believe we will have a so-called technological singularity around the middle of this century. If...

Kommentarer fra en pessimist: -En helt innlysende velsignelse at folk faktisk dør

Nylig skrev en person som mener omtrent nøyaktig det motsatte av meg en kommentar på et av mine litt eldre innlegg om overbefolkning. Vedkommende mente det var bra at mennesker døde - fordi han/hun...

Bør vi innføre en borgerlønn før roboter tar alle jobbene våre?

Mange fremtidsforskere tror at vi kan få en såkalt teknologisk singularitet rundt midten av dette århundret. Det betyr isåfall at kunstig intelligens vil bli smartere enn biologisk intelligens (umo...

Hvor mye jeg betalte i skatter og avgifter i 2014

I 2014 tok jeg vare på kvitteringer for stort sett alt jeg kjøpte for å prøve å finne ut hvor mye jeg betalte til staten i form av skatter og avgifter det året. Slik gikk det: Inntekter Bru...

Kan fremtidens teknologi gjøre alle lykkelige og fri fra lidelse?

Bedre levestandard (sammenlignet med våre medmennesker?) gjør oss mer lykkelige, men effekten levestandarden (inntekten) har på hvor lykkelige vi er, er liten. Den er størst når man går fra veldig ...

Lev lenge, ha fremgang!

Your suggestion that I do not care about dying is incorrect. A sentient being's optimal chance at maximizing their utility is a long and prosperous life. - Spock Sitatet er fra science fiction-...

Klarer staten å utjevne forskjeller mellom fattige og rike?

En del av de som stemmer på (de sosialdemokratiske) partiene på Stortinget gjør det blant annet fordi de mener det er rettferdig hvis alle får like muligheter til å gjøre det bra i livet. En velfer...

Bør staten finansiere vitenskap?

Jeg er veldig positiv til vitenskap og teknologisk utvikling samtidig som jeg er skeptisk til staten. Man skulle da kanskje tro at spørsmålet om hvorvidt staten bør finansiere vitenskap eller ikke ...

7 milliarder mennesker - jo flere, jo bedre!

During the last two centuries, both population and prosperity exploded. Maybe the world just enjoyed incredibly good luck, but it makes you wonder: Could rising population be a cause of rising pros...

Fred i hele verden?

Når folk blir spurt om hvilke perioder de tror det var relativt sett (i forhold til folketallet) mest drap og vold, nåtiden eller fortiden, svarer de fleste nåtiden. "Heldigvis" er det feil. Jeg si...

Farene ved å være føre var

Bedre føre var enn etter snar, sier ordtaket. Og på mange områder i samfunnet vårt går sikkerhet foran nesten alt annet. Men dette er ikke alltid bra, og et overdrevent sikkerhetsfokus kan faktisk ...

Hvordan finne verdens beste styresett? (Seasteading)

"No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time."...

Kommer roboter til å ta alle jobbene våre?

Og vil det være negativt?Maskiner og roboter blir bedre og bedre i et eksponentielt økende tempo. Og ifølge Ray Kurzweil vil roboter være smartere enn selv de smarteste hel-biologiske mennesker i 2...

Fartsdumper på veien mot en bedre fremtid

Jeg er jo stort sett veldig optimistisk, og fremtidsoptimisme er også et viktig tema på denne bloggen. Men det finnes dessverre krefter som prøver bevisst eller ubevisst å motvirke teknologisk frem...

Fremtidspessimisme og overbefolkning

Jeg leste en sak på dagbladet.no for litt siden, der det sto at vi blir for mange mennesker på jorda. I kommentarene viste det seg at veldig mange mente vi hadde et overbefolkningsproblem, og det v...

English posts

Alle innlegg

2018 (1)

2017 (4)

2016 (5)

2015 (17)

2014 (9)

2013 (9)

2012 (4)

2011 (16)

2010 (20)

2009 (4)

Jeg har blitt intervjuet på Ole Landfalds podcast. Vi snakket om fremtidens teknologi, bekjempelse av aldring og frihet:

Kategorier

Arkiv